Szanowni czytelnicy

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016Archiwum 2017Archiwum 2018Archiwum 2019

Kontakt

Pierwszy numer dwumiesięcznika „Humanizacja Pracy” ukazał się w 1968 roku. Czasopismo powstało z „Biuletynu Informacyjnego”, który wydawany był od 1963 r. przez Sekcję Psychohigieny Pracy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej. W 1967 r. przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego został Zdzisław Kowalewski, rok później pismo zmieniło nazwę na „Humanizm Pracy”. Od 1974 r. wydawcą stał się Instytut Organizacji i Planowania Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Polska Akademia Nauk, a od 1975 r. czasopismo ukazuje się pod obecnym tytułem. „Humanizacja Pracy” przez krótki czas wydawana była przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i Fundację Humanizacja Pracy jako dwumiesięcznik „Humanizacja Pracy - Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Od 2001 r. „Humanizacja Pracy” wydawana jest przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. W 2008 r. dwumiesięcznik „Humanizacja Pracy" został wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie czasopismo jest kwartalnikiem. Za publikację w nim umieszczoną, zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism z dnia 26 stycznia 2017 roku, zostanie przyznanych 8 punktów. Redakcja czasopisma złożyła aplikację o dotację podmiotową ze środków finansowych na naukę z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego."

W imieniu Kolegium Redakcyjnego serdecznie zapraszam nie tylko do lektury kolejnych numerów naszego kwartalnika, ale również współpracy, do zgłaszania wszelkich uwag, propozycji, jak i polemik z autorami zamieszczanych tekstów. Tym samym publiczny dyskurs na temat humanistycznego wymiaru pracy ludzkiej będzie dyskursem społecznym.

 

Redaktor Naczelny
prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

Kwartalnik "Humanizacja Pracy" jest współfinansowany ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego