Wymagania publikacyjne

 
  Strona głównaPrenumerataWspółpracaKolegium redakcyjneWymagania publikacyjne

RecenzjaLista recenzentów

Spis treściStreszczeniaArchiwum streszczeń 1Archiwum streszczeń 2

Archiwum 2001Archiwum 2002Archiwum 2003Archiwum 2004Archiwum 2005Archiwum 2006Archiwum 2007Archiwum 2008Archiwum 2009Archiwum 2010Archiwum 2011Archiwum 2012Archiwum 2013Archiwum 2014Archiwum 2015Archiwum 2016

Kontakt

Wymagania publikacyjne dla Autorów artykułów składanych w czasopiśmie „Humanizacja Pracy”

  1. Plik powinien być zapisany w programie Microsoft Word 98 i w wersjach kolejnych, czcionka Times New Roman; rozmiar: 12; odstęp: 1,5 wiersza; marginesy: 2,5 cm; wcięcie pierwszego wiersza: 1,25; wyjustowany

  2. Tekst wraz z abstraktem i słowami kluczowymi w j. polskim i angielskim (wraz z przetłumaczonym tytułem) oraz streszczeniem w j. polskim (będzie umieszczone na stronie internetowej) o objętości nie przekraczającej 1000 znaków, powinien mieścić się w przedziale 12-15 stron A4

  3. Tekst powinien zawierać:

   • imię i nazwisko autora (kursywą) oraz nazwę uczelni, wydziału/instytutu, katedry/zakładu, e-mail autora/ów

   • tytuł artykułu – pogrubiony, wyśrodkowany, rozmiar:14, bez wersalików

   • abstrakt ( do jednej trzeciej strony) z wydzielonymi słowami kluczowymi ( do 5-6 słów )

   • wstęp/ wprowadzenie ( bez numeracji)- pogrubione i wyrównane do lewej

   • tytuły rozdziałów i podrozdziałów z numeracja arabską – pogrubione i wyrównane do lewej ( bez wersalików)

   • podsumowanie/ wnioski końcowe-( bez numeracji)- pogrubione i wyrównane do lewej

   • cytaty prosimy zaznaczyć kursywą, bez cudzysłowu (…) dwie rewolucje w sferze pracy spowodowały zmianę zarówno w treści pracy jaki i w formach zatrudnienia ( Kowalski 2014:15)- po nazwisku nie ma przecinków

   • wypunktowanie należy zaczynać od kropek, a numerowanie od cyfr arabskich.

  4. Przypisy zwykłe w tekście według poniższego wzoru:
   (Kowalski 2000; Piotrowski 2012; Wiśniewski 2013). Jeśli korzysta się z różnych publikacji tego samego autora, wydanych w tym samym roku, prosimy o rozróżnienie owych publikacji małą literą alfabetu a, b, c,…, zgodnie z porządkiem alfabetycznym w bibliografii, np.:
   (Giddens 2001a:12), (Giddens 2001b:30)

  5. Przypisy w formie komentarza na dole strony –rozmiar czcionki: 10

  6. Tabele, wykresy, rysunki – rozmiar czcionki: 11; numer tabeli/ rysunku/ wykresu z prawej ( np. tabela 1); tytuł u góry tabeli/ rysunku/ wykresu

  7. Źródło pod tabelą/rysunkiem/wykresem- rozmiar czcionki:10

  8. Tabele/wykresy/rysunki nie mogą być skanowane lub kopiowane z innych dokumentów ( np. foliogramów). Wyżej wymienione elementy artykułu muszą być w wersji możliwej do dalszej pracy edytorskiej. Ponadto w przypadku materiału ikonograficznego np. zdjęcia musi on być dołączony w postaci oddzielnych plików graficznych.

  9. W całym tekście używamy skrótu proc. a nie %

  10. Bibliografia numerowana na końcu tekstu, w porządku alfabetycznym, według następującego wzoru:

   Giddens A., 2001a, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.

   Giddens A., 2001b, Nowe zasady metody socjologicznej, Nomos, Kraków.
   Walczak-Duraj D., 2014, Uspołecznianie ryzyka i strat w sytuacji kryzysu gospodarczego, "Prakseologia", nr 155.

   Szacki J., 1981, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.

   Dylus A., 2002, Erozja standardów etycznych w biznesie [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk, Kraków.

  11. Streszczenie w języku angielskim- tytuł wytłuszczony; rozmiar czionki:12 bez wersalików; każdy wyraz w tytule ( poza spójnikami) z dużej litery

  12. Key words – font pogrubiony (bold)
  13. Artykuły należy przesyłać w formie elektronicznej (z podaniem danych adresowych) na adres : humanizacja@wlodkowic.pl

  14. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w złożonych tekstach

  15. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca ich Autorom